top of page

Wat is orthodontie?

Orthodontie Sarah Staels - 131.JPG

​Orthodontie is een specialisme binnen de tandheelkunde, dat zich toespitst op de studie, het begeleiden en het behandelen van afwijkende stand van de tanden en de kaken.

 

Een beugel kan nodig zijn om een onregelmatige tandstand te corrigeren, om de beet te corrigeren  en heeft vaak  ook een positief gevolg voor het verkrijgen van een mooi gebit en een gezonde glimlach.

Een onregelmatige tandstand bemoeilijkt vaak het poetsen en kan er ook voor zorgen dat er makkelijker stukjes tussen de tanden blijven zitten.

Wanneer de tandbogen niet goed op elkaar passen kan dit leiden tot moeilijkheden bij eten en praten, pijn aan het verhemelte, kaakgewrichtsklachten, enzovoorts.

De behandeling wordt door uw mutualiteit deels terugbetaald indien de door de orthodontist opgemaakte aanvraag wordt bezorgd aan uw mutualiteit voor de leeftijd van 15 jaar.

Een uitgebreide geïnformeerde toestemming kan u hier raadplegen. Door het maken van een afspraak voor het starten van een orthodontische behandeling verklaren de patiënt en diens ouders/voogd zich hiermee akkoord.

Waarom bezoek je een orthodontist?

tand_1.png

Mooi

Rechte tanden geven je

een mooie glimlach.

tand_2.png

Gezond

Minder kans op tandvleesproblemen.

tand_borstel.png

Makkelijk

Een regelmatig gebit poets je makkelijker.

Stappenplan naar een perfect gebit?

1. Eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek wordt vooral geluisterd naar je klachten en wensen. Er wordt gekeken naar je gezicht en je  gelaat en de stand van je tanden en kaken.

Er wordt uitleg gegeven over de verdere aanpak en het  geschikte moment om te starten met een behandeling. Soms is het beter om te wachten en wordt je pas na een bepaalde tijd teruggeroepen.

Indien je wel klaar bent voor een behandeling kunnen verdere afspraken gegeven worden.

3. Bespreking
 

Tijdens dit bezoek wordt alles over je orthodontiebehandeling besproken: zoals het plan, de behandelduur, de kostprijs van de behandeling.

Alle vragen die je hebt zullen beantwoord worden.Indien je akkoord bent met het behandelplan kan er gestart worden met de behandeling

2. Uitgebreide studie
 

Vooraleer een behandeling gestart kan worden is het belangrijk dat er niets over het hoofd gezien wordt. Daarom worden voor  elke behandeling volgende gegevens verzameld; foto’s van de tanden en het gelaat, een röntgenfoto van de tanden en van het profiel van je schedel  en een scan van je gebit.

Aan de hand van die gegevens kan een behandelplan opgesteld worden.

Orthodontie Sarah Staels - 138.JPG

4. Nabehandeling
 

Na de actieve orthodontie moeten de tanden in de nieuwe positie vastgehouden worden om herval te vermijden. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een uitneembaar beugeltje voor ’s nachts of een gekleefd draadje. Bij elke patiënt wordt gekeken wat voor hem/haar de beste oplossing is.
 

De eerste 2 jaar na de behandeling draag je de retentieapparatuur elke nacht maar nadien mag je stilaan minderen. Hoeveel je de beugel moet dragen is voor iedereen verschillend, spijtig genoeg kunnen sommigen de nachtapparaten nooit volledig  uit laten omdat hun tanden snel verplaatsen zonder steun.

bottom of page